Thông tin thanh toán:

Vietcombank

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh…

Chủ tài khoản: Hoàng Đình Hiến

Số tài khoản: …………………..

 

Vietinbank

Ngân hàng Vietinbank chi nhánh…

Chủ tài khoản: Hoàng Đình Hiến

Số tài khoản: …………………..

 

Agribank

Ngân hàng Agribank chi nhánh…

Chủ tài khoản: Hoàng Đình Hiến

Số tài khoản: …………………..